Królik żywy

Materiał hodowlany

Linia mięsna została stworzona w wyniku długotrwałej selekcji zarówno samic jak i samców. Selekcję samic prowadzono głównie pod kątem:

 • wysokiej płodności

 • plenności

 • masy miotu

 • całkowitej liczebności miotu

 • masy ciała młodych w dniu odsadzenia

 • aktywności gruczołów mlecznych u samic

W ramach programu selekcji królików pod względem użytkowości mięsnej, w linii ojcowskiej największą wagę przywiązuje się do takich parametrów jak:

 • szybkość wzrostu

 • poprawna budowa ciała

 • niska zawartość tłuszczu

 • dobra jakość nasienia (ruchliwość, koncentracja, żywotność plemników), co ma wpływ na poziom skuteczności inseminacji

Brojlery

Młode króliki linii hybrydowej, uzyskiwane w wyniku krzyżowania samic z jedną z linii ojcowskich, charakteryzują się wysokimi przyrostami dziennymi, dobrym wykorzystaniem paszy na 1kg przyrostu, bardzo dobrymi właściwościami tucznymi i wysoką mięsnością. Mają swoistą budowę ciała, w której możemy wyróżnić szeroki zad, dobrze umięśnione tylne nogi i mocny grzbiet. Mieszańce uzyskane w ten sposób, niezależnie od zastosowanej linii ojcowskiej, mają zbliżoną masę ciała w wieku 70 dni (ok. 2,50kg - 2,80kg), wydajność rzeźną na poziomie 57 - 58%, a masa potomstwa w wyniku 1 inseminacji waha się od 16,5 - 19kg.

W naszej ofercie

 • dla odbiorców współpracujących z naszą grupą, oferujemy najwyższej jakości materiał genetyczny zapewniający maksymalne efekty hodowlane i ekonomiczne

 • odbiorcom żywca króliczego zapewniamy całoroczne, stałe i jednorodne jakościowo dostawy brojlerów króliczych, w oparciu o harmonogram dostaw